Produsentansvar og bærekraft i fokus

For å skape et mer bærekraftig samfunn, i dag og i fremtiden, ble regelverket for produsentansvar…