Om oss

Vi har blitt oppgradert!Fra å være det nordiske produsentansvarsselskapet, til å bli elektronikkindustriens sirkularitetspartner. Med vårt eget resirkuleringsanlegg av plast Recipo Material, henter Recipo dine brukte elektroniske produkter og sørger for at plasten resirkuleres og produseres til plastpellets. Plasten selges tilbake til elektronikkindustrien for en sirkulær strøm av resirkulert plast. Fra våre kontorer i Sverige, Danmark og Norge tilbyr vi kostnadseffektive løsninger for de av dere som ønsker å ta produsentansvar for elektronisk og batteriavfall.
basta-alternativ-produsentansvar-recipo

Recipo ble grunnlagt i 2007 på initiativ fra våre medlemmer, som ville skape en konkurransedyktig utfordrer med målsetting om å effektivisere prosessen for produsentansvar for elektronikk og batterier. I dag drives vi av å oppfylle det ansvaret vi selv har pålagt oss.

Vår oppgave er å fortsette å øke andelen gjenvunnet elektronikk og gjøre det så effektivt som mulig, med henblikk på både miljø og kostnader. Det arbeidet bringer oss nærmere vår visjon om et bærekraftig samfunn der elektroniske produkter aldri blir avfall, men i stedet gjenvinnes for å kunne bli til nye produkter.

Medlemmene våre har gitt oss mandat til å arbeide innovativt for å utvikle nye, effektive og miljøvennlige løsninger for gjenvinning av elektronikk og batterier.

I årenes løp har vi gjennom nært samarbeid med kunder og leverandører utviklet prosesser og gjort investeringer for å øke materialgjenvinningen i det el-avfallet vi håndterer. Ettersom vi har omfattende ekspertise på kontorer i Sverige, Norge og Danmark, er vi stolte over å kalle oss det ledende alternativet på det nordiske markedet. Våre innovative løsninger innebærer at vi kan fortsette å ekspandere på fokusområdet miljømessig effektivitet, og samtidig opprettholde gunstige priser for kundene våre.

Vårt mandat

Sirkulær økonomi er en overlegen løsning for både elektronikkbransjen og klimaet, siden det reduserer materialkostnadene og begrenser utvinningen av nye råmaterialer. Det er grunnlaget for mandatet som medlemmene og kundene våre har gitt oss: å arbeide for å redusere klimapåvirkningen av elektronikkprodukter og batterier ved å arbeide for en overgang til sirkulær økonomi.

Vi kommer stadig nærmere realiseringen av vår visjon, og andelen gjenvunnet el-avfall øker kontinuerlig.

Vår strategi er å koble sammen produsenter, myndigheter, innsamlingssystemer og akademikere for i fellesskap å utvikle nye løsninger, bidra til økt gjenvinning, økt innsamling og mer effektive gjenvinningsprosesser.

Recipo Material

Recipo er verdens eneste innsamlingssystem for elektronikk som driver et eget plastgjenvinningsanlegg: Recipo Material. Med Recipo Material har Recipo full kontroll over hvordan det innsamlede plastmaterialet i el-avfallet tas hånd om og blir til ny plast som brukes i nye elektroniske produkter.

Gjenvinning av elektroniske produkter uten tilgang til et plastgjenvinningsanlegg fører ofte til at den store mengden plast som elektronikk består av, håndteres på en måte som ikke er gunstig for miljøet. Recipo Material bidrar til at vi kan utfordre de rådende normene og utvikle prosessene for å lette både belastningen på klimaet og kostnadene for kundene våre.

Du finner mer informasjon på recipo.com/material.

Recipo material

Den nyskapende utfordreren

Vi har gode grunner til å kalle oss en innovativ utfordrer. Ved å tilby konkurranse og innovative alternativer har vi siden starten vokst til å bli en ledende aktør på det nordiske markedet innen produsentansvar for elektronikk og batterier.

Dette har vært mulig takket være vår utvikling av innovative løsninger som plastgjenvinning for elektroniske produkter, sikre innsamlingsbokser for følsomme minnemedier, en digital bærekraftkampanje, programvare som sporer materialer, og vår egen forsikringsløsning.

 


Secure Collect

Secure Collect er en sikker innsamlingsboks for elektronikk som inneholder sensitiv informasjon og/eller private data, for eksempel mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og nettbrett. Gjenvinning av slike produkter innebærer en risiko og er en kilde til uro hos forbrukere.

Secure Collect er liten nok til at den kan få plass i en butikk eller på et lager. Det gjør den lett tilgjengelig for forbrukere som har behov for å gjenvinne sine gamle elektroniske produkter, samtidig som de ikke trenger å tenke på risikoen for at informasjonen som produktene inneholder, havner i feil hender. Boksen er låst og kan bare åpnes av gjenvinningssentralen den leveres til. Der destrueres alle data, og materialet gjenvinnes.

→ Du finner mer informasjon om Secure Collect her

 


The Recyclable Advert

atervinna-forbrukade-elektronikprodukter-The-Recyclable-Advert-recipo.jpg

The Recyclable Advert er en bærekraftkampanje som er utarbeidet av Recipo for å skape oppmerksomhet om hvordan vi alle som enkeltpersoner kan bidra til gjenvinningsprosessen. The Recyclable Advert er et komplett kommunikasjonskonsept og omfatter en reklamefilm som kan tilpasses slik at en hvilken som helst bedrift kan stå som avsender med egen logo. Kampanjen er utarbeidet for å bistå de bedriftene som omfattes av produsentansvaret med informasjonsplikt overfor sine forbrukere.

I forbindelse med International E-Waste Day 14. oktober 2019 munnet kampanjen ut i et grenseoverskridende samarbeid mellom skoler, myndigheter, kommuner, produsenter og konkurrerende innsamlingsbedrifter i hele Norden. I alt medvirket nærmere 150 organisasjoner til å spre vårt budskap via blant annet sosiale medier, nyhetsbrev og nyhetsoppdateringer. Kampanjen fikk oppmerksomhet i både europeiske og nordiske medier.

Se hele filmen her

Les mer om kampanjen her

 


Green Track

Green Track er et smart bestillingssystem for avhenting og transport av el-avfall og batterier. Vi har utviklet Green Track for å kunne spore avhenting og levering av el-avfall fra innsamlingspunkter til forbehandlings- og gjenvinningssentraler. Ved å spore og kontrollere transporten av det el-avfallet som Recipo håndterer på vegne av kundene våre, kan vi bedre garantere at avfallet behandles korrekt og sikkert, for både mennesker og miljø.

 


Försäkring

Vår egen forsikring omfatter garantier for innsamling og gjenvinning av alle våre kunders kasserte produkter, og sikrer at det skapes nye materialer og bidrar til en sirkulær økonomi. Innsamlings- og gjenvinningsindustrien fungerer ut fra de fleste kriterier som må oppfylles. Et av disse er den finansielle støtten som sikrer at kundenes produkter blir samlet inn og gjenvunnet når de kommer til slutten av livssyklusen, uavhengig av hvilken finansiell situasjon den autoriserte innsamlings- og gjenvinningsorganisasjonen befinner seg i. Recipos løsning er en dekkende forsikring som vi kaller Circle Safe. Den garanterer at kundene er dekket for sitt produsentansvar når produktene deres skal kasseres.