EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall. EE-avfall tas imot vederlagsfritt

Hva er produsentansvar?

Produsentansvar for elektronikk og batterier innebærer at alle bedrifter som produserer og selger elektronikk eller batterier, skal bidra til kostnadene ved innsamling og gjenvinning av produktene. Produsentansvaret har bakgrunn i et EU-direktiv fra 2005 og har som formål å bidra til økt bærekraft. Les mer om produsentansvar på Miljødirektoratets hjemmeside.
Registrer deg her
produsentansvar-elektronikk-recipo

Omfattes jeg av produsentansvaret?

Bedriften din omfattes av produsentansvaret for elektronikk og batterier hvis du setter elektroniske produkter og batterier på markedet i Norge. Det kan omfatte produsenter, importører, distributører og forhandlere. Mer informasjon om definisjonene for hvilke bedrifter som omfattes, finner du på Miljødirektoratets hjemmeside.

Hvordan tar jeg produsentansvar?

Det er enkelt, registrer deg hos Recipo så tar vi oss av resten.

Registrer deg her
registrer-produsentansvar-recipo

Kostnader

  • Firmaet ditt betaler en årsavgift og en autorisert representantavgift om nødvendig
  • Gebyr per solgt enhet.
    Firmaet ditt betaler et gebyr per solgt enhet basert på det rapporterte salget ditt. Hvis du vil ha mer informasjon om våre priser, vennligst fyll ut registreringsskjemaet her.
produsentansvar-elektronikk-markedet-eu-recipo

Salg til EU-land

Norske bedrifter som setter elektronikk på markedet i andre EU-land, omfattes av produsentansvaret i de aktuelle landene. Recipo hjelper bedrifter med produsentansvaret i Sverige, Norge og Danmark, og kan også hjelpe bedrifter med å finne en partner å samarbeide med i andre EU-land.

Registrer deg her

Autorisert representant

For utenlandske bedrifter som setter elektronikk på markedet i Norge, krever Miljødirektoratet at det oppnevnes en autorisert representant. Recipo er en autorisert representant og kan overta håndteringen av alle avgifter og sørge for all kommunikasjon med Miljødirektoratet.

Forskjeller mellom forbrukerelektronikk og profesjonell elektronikk

Bedrifter som selger elektronisk utstyr som er beregnet for bruk av private forbrukere, såkalt forbrukerelektronikk, må i henhold til produsentansvaret være registrert i Recipo eller et annet nasjonalt godkjent innsamlingssystem. Forbrukerelektronikk omfatter alle produkter som er beregnet for bruk i husholdninger, også dersom salget skjer mellom bedrifter.

Bedrifter som selger såkalt profesjonell elektronikk, elektronikk som er beregnet for bruk i bedrifter og næringsliv, må rapportere sin salgsstatistikk til Miljødirektoratet. Dette kan gjøres ved å registrere seg hos Recipo.

Butikkinnsamling

Produsentansvaret innebærer at de bedriftene som omfattes av det og har fysiske butikker, må tilby butikkinnsamling av elektronisk avfall fra forbrukere. Mengden elektronisk avfall som hver enkelt butikk forventes å håndtere, baseres på en-til-en-prinsippet. Det vil si at det forventes at du håndterer innsamling av like mange kilo eller enheter el-avfall som du selger elektroniske produkter.

Recipo tar hånd om alt

  • Rapportering og avgifter behandles kvartalsvis eller årlig
  • Recipo sikrer at el-avfallet gjenvinnes og tas hånd om på en miljøvennlig måte
  • Butikkinnsamling – Recipo hjelper butikker med å ta hånd om innsamlet el-avfall gjennom henting.
  • Recipo stiller til rådighet kommunikasjonsgrunnlag som bedrifter kan bruke til å informere forbrukere om gjenvinning av el-avfall.
  • Recipo hjelper bedrifter med både forbrukerelektronikk og profesjonell elektronikk.
  • Recipo er en autorisert representant for utenlandske bedrifter og har egne kontorer i Sverige, Norge og Danmark.

Hvis du vil ha informasjon om avgifter og priser, kan du fylle ut dette interesseskjemaet eller kontakte vår kundeservice: recipo@recipo.no

→ Interesseskjema og informasjon om prosesser og registrering

Recipo setter miljøet i fokus

I tillegg til å sørge for at de bedriftene som er tilknyttet Recipo, oppfyller de lovpålagte kravene som følger med produsentansvaret, er vi stolte over å kunne kalle oss det mest miljøvennlige alternativet i bransjen. Det innebærer at vi kan garantere at det el-avfallet vi samler inn, aldri blir eksportert eller videresolgt til andre land med lavere krav til kvalitet på gjenvinning.

Recipos miljøsatsinger:
• Over 150 innsamlingssteder over hele Norge
• Recipo er Norges eneste innsamlingssystem som driver et eget plastgjenvinningsanlegg
• Det unike innsamlingssystemet Secure Collect for innsamling av el-avfall som inneholder sensitiv informasjon
• Tilbyr kommunikasjonsmateriell til bærekraftkampanjer

Les mer om det som gjør Recipo unikt, her.

Registrer deg her