GDPR – Personopplysninger

  • Vi lagrer og behandler personopplysninger fra deg som representerer et foretak tilknyttet Recipo, enten via avtale eller kontakt med oss. Informasjon som lagres er for eksempel: foretaksnavn, kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer.
  • Formålet med å lagre informasjonen er å drive virksomheten vår og tilby tjenester, oppfylle avtaler og sende deg informasjon relevant for virksomheten.
  • Vi har fått dine opplysninger som kontaktperson for kunde, leverandør eller annen kommersiell interessent.
  • Dine opplysninger kommer til å lagres for å oppfylle de avtaler som finnes mellom kunden og leverandøren, alternativt for å oppfylle våre forpliktelser. Vi lagrer dine opplysninger som kunde, leverandør eller annen interessent så lenge dere har en kommersiell relasjon med Recipo. Noe informasjon kan komme til å lagres over lengre tid dersom det er omfattet av lovkrav, slik som bokføringsloven.
  • Dine personopplysninger vil kun deles med leverandører og myndigheter innenfor virksomhetens rammer. Vi gir aldri ut personopplysninger til noen annen tredjepart.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om de opplysninger vi har om deg, begjære rettelser eller sletting av dine opplysninger. Det gjør du enklest ved å kontakte oss på recipo@recipo.no