luvisa_hansen_recipo

Bli en del av ordningen

Recipo tilbyr produsenter av elektriske og elektroniske produkter en enkel og kostnadseffektiv løsning for å oppfylle deres produsentansvar. Vi påtar oss ansvaret for produkter som har nådd slutten av sin levetid, fra det tidspunkt de blir levert til gjenvinning eller gjenbruk og til materialet er fullstendig gjenvunnet eller produktet blir gjenbrukt. Med Recipo kan du føle deg trygg på alt fra rapportering til offentlige myndigheter til at det kasserte materialet behandles på en ansvarlig og effektiv måte.

– Luvisa S. Hansen, Country General Manager Norway and Denmark, Recipo

Recipo er en kollektiv innsamlings- og resirkuleringsordning for elektrisk utstyr og batterier, som har virksomhet i Norge, Danmark og Sverige.


”Hos Elkjøp tar vi ansvar for produktene våre gjennom hele verdikjeden. Recipo hjelper oss med å sikre en god og miljøvennlig håndtering av produktene våre når de blir til avfall. Siden Recipo tar ansvar for det innsamlede materialet hele veien fra det samles inn til det blir sluttbehandlet, kan vi være trygge på at vi oppfyller vårt produsentansvar.”


Vebjørn Eilertsen
Miljødirektør, Elkjøp

Produsentansvar og bærekraft i fokus

For å skape et miljøvennlig og bærekraftig samfunn, i dag og i fremtiden, ble det innført regler om produsentansvar for elektriske og elektroniske produkter i 2005. Gjenvinningen har som formål å redusere de negative miljøpåvirkningene som oppstår når nye produkter produseres, og når gamle produkter blir avfall.
Les mer

Nyheter