DET FØRSTE INNSAMLINGSSYSTEMET I VERDEN SOM SKAPER ET KRETSLØP FOR ELEKTRONISK PLASTAVFALL

Recipo åpner sitt eget resirkuleringsanlegg og produserer resirkulert plast som skal brukes i nye…


Bærekraftkampanjen som feirer International E-Waste Day

14. oktober er det International E-Waste Day, dagen da vi tar hensyn til det globale problemet med…


Circular Materials Conference, 2020

Circular Materials Conference, 2020 Recipo er stolte av å være en del av styringsgruppen for den…


recipo i norge

Recipo lanseres i Norge

Et nytt alternativ for håndtering av elektronisk avfall har nådd Norge. Recipo er en felles…