International E-Waste Day 14th of October 2021 - Your Free Sustainability Campaign

Consumers are the key to a Circular Economy! The theme of this year’s International E-Waste Day…


Manglende måloppnåelse for innsamling av EE-avfall

Selv om det samles inn store tonnasjer EE-avfall i Norge, når ikke Norge innsamlingsmålene som EU…


DET FØRSTE INNSAMLINGSSYSTEMET I VERDEN SOM SKAPER ET KRETSLØP FOR ELEKTRONISK PLASTAVFALL

Recipo åpner sitt eget resirkuleringsanlegg og produserer resirkulert plast som skal brukes i nye…


recipo i norge

Recipo lanseres i Norge

Et nytt alternativ for håndtering av elektronisk avfall har nådd Norge. Recipo er en felles…