DET FØRSTE INNSAMLINGSSYSTEMET I VERDEN SOM SKAPER ET KRETSLØP FOR ELEKTRONISK PLASTAVFALL

Recipo åpner sitt eget resirkuleringsanlegg og produserer resirkulert plast som skal brukes i nye…


recipo i norge

Recipo lanseres i Norge

Et nytt alternativ for håndtering av elektronisk avfall har nådd Norge. Recipo er en felles…