Selv om det samles inn store tonnasjer EE-avfall i Norge, når ikke Norge innsamlingsmålene som EU som har satt. En ny rapport kartlegger mulige årsaker til dette.

Returselskap for EE-avfall og gjenvinningsbransjen ønsket blant annet å se nærmere på hvordan dette kunne løses, gjennom først å kartlegge utfordringene ved innsamling og rapportering. Den nye rapporten fra Norsus og Plan Miljø beskriver trender mht. innsamling av EE-avfall og tiltak som kan øke innsamlingsgraden. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Norsk Industri, Norsk Returmetallforening, Renas, Norsirk og Recipo.

Bakgrunnen er at Norge, i likhet med de fleste EU-land, ikke når målene for innsamling av EE-avfall. Mulige årsaker til dette kan være feil mht. registrering av vekt for omsatte EE-produkter (inkl. feil varekode ved import, unøyaktigheter ved justering for vekten av emballasje, etc.), ulovlig håndtering og tyveri av EE-avfall, svakheter i rapporteringen for elektronikk som ombrukes, svakheter i rapportering for EE-avfall i restavfall og EE-avfall som håndteres utenom returselskapene, etc.

Den nye rapporten danner grunnlag for å kunne vurdere nye tiltak som vil øke innsamlingsgraden for EE-avfall, både i Norge og ellers i EU.

Ta kontakt med daglig leder Luvisa Hansen dersom det er spørsmål til rapporten på luvisa.hansen@recipo.com.

 


→ Click here to download the report in English