Et nytt alternativ for håndtering av elektronisk avfall har nådd Norge. Recipo er en felles innsamlings- og resirkuleringsordning for elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE), som har virksomhet i Norge, Danmark og Sverige.

Recipo gleder seg til den 1. januar 2019, når Norge kan legges til listen over nordiske land hvor etterspørselen øker etter effektive, miljøvennlige og kostnadseffektive løsninger for resirkulering og gjenbruk av WEEE.

Som et fellesskap bestående av produsenter av elektrisk og elektronisk utstyr, fokuserer Recipo på kvalitet og effektivitet i avfallshåndtering av elektronisk og elektrisk utstyr, og jobber for en sirkulær økonomi for alle innsamlede materialer. Recipo arbeider for å overgå de høyest mulige standarder, fra slutten av levetiden til nye råmaterialer.

«Vi er glade for å se at vår strategi med å etablere våre logistikk- og resirkuleringsmodeller har lønnet seg, og at vi nå er i stand til å komme med en moderne tilnærming til Norges sirkulære økonomi for WEEE» siger Josef Tapper, adm.dir. i Recipo.

«Elkjøp er Nordens største importør av elektrisk og elektronisk utstyr. Derfor må vi være helt i teten når det kommer til avfallshåndtering. Basert på erfaringene fra tjenestene i Sverige og Danmark er vi nå glade for å se at Recipo går inn på det norske markedet. Vi tror dette vil gi store miljøeffekter på et nordisk nivå innen resirkulering av WEEE» siger Vebjørn Eilertsen, miljødirektør i Elkjøp Nordic.

Recipo ble grunnlagt i Sverige i 2007 som et resultat av at flere produsenter og organisasjoner ønsket en moderne tilnærming til sirkulær økonomi og håndtering av produsentansvar. Recipo opererer nå over hele Norden og har raskt fått status som en pålitelig og moderne organisasjon som bidrar betydelig til konkurransen i markedene der det opererer. Takket være et stort leverandørnettverk kan Recipo utvide sine tilbud til alle organisasjoner i Norge som påtar seg et produsentansvar for WEEE.