Recipo åpner sitt eget resirkuleringsanlegg og produserer resirkulert plast som skal brukes i nye elektroniske produkter.

Recipo gleder seg over å kunne lansere Recipo Material, et spesialbygd resirkuleringsanlegg for plast fra elektronisk avfall i Riga, Latvia. Sammen med sine medlemmer fortsetter Recipo å gå foran med et godt eksempel ved å lage en bærekraftig europeisk resirkuleringsløsning for plast. Som ledende Producer Responsibility Partner for elektronikk i Norden er Recipo det første innsamlingssystemet i verden som er først ute med sitt eget resirkuleringsanlegg.

I dag har Europa kapasitet til å resirkulere kun 25 % av sin egen elektronikkplast. Recipos resirkuleringsanlegg vil øke denne prosentandelen betydelig. Å resirkulere europeisk avfall på europeisk jord sikrer at produsentene får bedre kontroll over produktenes fullstendige livssyklus og miljøpåvirkning. Forbrukere og myndigheter krever i stadig større grad at man tar ansvar for produktene etter at de er brukt. Recipo vil nå kunne arbeide direkte med produsentene for å samle plastavfall fra produktene deres og for å produsere resirkulert plast for gjenbruk. På den måten skapes et kretsløp for plasten.

«Sporbarhet er en essensiell del av sirkulær økologi. En sirkulær økologi omfatter alt vi verdsetter i en sirkulær økonomi. Det krever imidlertid at man også tar planetens ve og vel på alvor. Med Recipo Material håper vi at store firmaer henvender seg til oss for å sikre en jevn strøm med resirkulert plast i stedet for å være avhengig av den ikke-bærekraftige bruken av ny plast, som bare øker volumet av plastavfall som forurenser planeten.»

Recipos oppdrag er å realisere visjonen om en bærekraftig verden der materialene fra elektronikkprodukter ikke brennes eller sendes til deponier, men sirkuleres tilbake til forsyningskjeden for å bli til nye produkter. Fabrikken vil årlig håndtere over 20 000 tonn plast fra det nordeuropeiske markedet, og omdanne avfallet til plastpellets av høy kvalitet.

«Dette er bare toppen av isberget når vi snakker om våre resirkuleringsproblemer. Dette er et steg i riktig retning, men vi har en lang vei å gå før vi kan se en varig positiv effekt på regionen vår og hele verden.»