Med det formål å skape et bærekraftig samfunn lanserte Den europeiske kommisjon i 2005 et lovregulert rammeverk når det gjelder produsentansvar for elektrisk utstyr. I Norge er produsentansvaret for WEEE regulert i «Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall».