Som produsent innmeldt i ordningen er du forpliktet til regelmessig å rapportere til Recipo om antall og vekt på produktene du har lagt ut på markedet.

Rapportering kan gjøres månedlig, kvartalsvis eller årlig, og bestemmes i samråd med Recipo. Dersom produsenter rapporterer månedlig eller kvartalsvis, må Recipo motta rapporten ikke senere enn fem arbeidsdager etter at rapporteringsperioden er avsluttet. I de tilfeller der produsenten rapporterer årlig, må Recipo motta rapporten innen 1. februar hvert år. Etter at rapporteringen er gjennomført, sendes det en faktura for det årlige gebyret og avgiften som skal dekke produsentansvaret for de produktene som er lagt ut på markedet.

Rapporteringen foregår via Recipos hjemmeside.