Du er velkommen til å kontakte oss om priser på de produktene du markedsfører.

Hver produsent betaler et årlig gebyr på 2000 NOK til Recipo. Gebyret dekker innmelding i den kollektive ordningen. Deretter betales det en avgift for hvert enkelt produkt som legges ut på markedet. Avgiften er direkte knyttet til kostnadene for kassering av elektronisk avfall og vil derfor variere, avhengig av produkttype og aktuelle materialpriser. Alle kostnader, f.eks. transport og innsamling fra forhandler, er inkludert i de individuelle avgiftene for produktene.