Produsenter som er med i ordningen, står oppført nedenfor:

Elkjøp Norge AS