Vårt mål er å gjøre det så enkelt og kostnadseffektivt som mulig for deg som produsent å gå over til en sirkulær økonomi og oppfylle lovbestemte krav.

Ved å samle inn produkter og resirkulere dem samt påta oss rapportering til myndighetene og forsikre produktene på markedet, hjelper vi deg med å administrere og oppfylle ditt ansvar som produsent. Recipo påtar seg ansvaret for de innsamlede produktene fra det tidspunkt vi samler inn materialet på utsalgsstedet eller den kommunale gjenbruksstasjonen, til det blir gjenbrukt. Derfor er vi svært nøye når vi velger samarbeidspartnere til å håndtere og resirkulere avfall. Vårt mål er å redusere materialmengden som brukes i energigjenvinning, og øke gjenbruk og resirkulering av materialer i de innsamlede produktene.

Recipo er opptatt av å skape et godt samarbeid mellom produsenter, myndigheter, resirkuleringsselskaper og forskningsmiljøer for å bedre effektiviteten i gjenbruk, øke resirkuleringsnivået, beskytte miljøet og redusere kostnader.