En produsent utenfor Norge som selger elektroniske produkter direkte til sluttbrukere i Norge ved avstandssalg (for eksempel på Internett eller ved postordre), må oppnevne en autorisert representant i Norge.

Produsenter utenfor Norge som eksporterer elektroniske produkter til en importør i Norge, kan frivillig velge å oppnevne en autorisert representant i Norge for å oppfylle kravene til produsentansvar selv (da produsentansvaret ellers vil bli pålagt importøren).

Recipo kan tilby seg å fungere som din autoriserte representant i Norge.

Den autoriserte representanten er den nasjonale representanten i Norge for en produsent som befinner seg utenfor Norges grenser. Representanten kan derfor handle på vegne av produsenten (eksportøren) i tråd med bestemmelsene som regulerer produsentansvaret i Norge. Bedrifter utenfor EU som ikke er etablerte i Norge, men som selger produkter direkte til sluttbrukere i Norge gjennom avstandssalg, må registrere seg direkte i EE-registeret. Du kan lese mer om autoriserte representanter og registrering på hjemmesiden til EE-registeret.