Circular Materials Conference, 2020

Circular Materials Conference, 2020 Recipo er stolte av å være en del av styringsgruppen for den…


Produsentansvar og bærekraft i fokus

For å skape et mer bærekraftig samfunn, i dag og i fremtiden, ble regelverket for produsentansvar…


recipo i norge

Recipo lanseres i Norge

Et nytt alternativ for håndtering av elektronisk avfall har nådd Norge. Recipo er en felles…